Betaalrekeningen vergelijken van Nederlandse banken
Betaalrekeningenvergelijken.eu

Werkloosheid verder gestegen

Verdere toename werkloosheid

Bron: CBS

  • Werkloosheid in april gestegen naar 6,2 procent
  • Zowel meer mannen dan vrouwen werkloos
  • Aantal WW-uitkeringen in april met ruim 3000 afgenomen
  • Minder uitkeringen verstrekt aan jongeren en mannen 

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in april 2012 met 24000 toegenomen en kwam daarmee uit op 489.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Volgens het UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met ruim 3000 is gedaald tot 292.000.

Werkloosheid verder gestegen

De stijging van de werkloosheid in april was relatief sterk. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 7000 personen per maand toe. In april was 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het is ruim 6 jaar geleden dat het werkloosheidspercentage hoger dan 6 procent was.

Toename bij mannen en vrouwen

Het aantal werklozen is in april bij zowel mannen als vrouwen toegenomen. Over de afgelopen 3 maanden groeide de werkloosheid onder mannen iets harder dan onder vrouwen. In deze periode is vooral onder 15- tot 25-jarigen en 45- tot 65-jarigen de werkloosheid gemiddeld per maand gestegen.

Vooral daling WW-uitkeringen bij seizoensgevoelige sectoren

Doordat er in april meer uitkeringen werden beëindigd dan er bij kwamen, daalde het aantal lopende uitkeringen. Er werden in april vooral minder uitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 25 jaar en aan mannen. Vrijwel alle sectoren vertoonden in april een daling van het aantal WW-uitkeringen. De afname was relatief het grootst bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouw.

Veel WW-gerechtigden 55 jaar of ouder

Ruim een kwart van de WW-uitkeringen was bestemd voor 55-plussers. Hun aantal steeg het afgelopen jaar met bijna 14 procent tot 76000. Het aantal WW-uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar is met 12000 beperkt. Wel nam hun aantal het afgelopen jaar met bijna 41 procent relatief sterk toe.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Geef een reactie